We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Guro ko idol ko essay typer

Ang Aking Guro, Aking Bayani!

Paggising sa umaga,

Diwa’y inaantok pa

Ngunit tayo’y papasok na

Papasok na sa eskwela

Simula pagkabata hanggang sa pagtanda

Kayo ay tumayong pangalawang ama e ina

Nariyan para gumabay by mag-aruga,

Pasasalamat lamang ay nararapat itakda.

Sa aking paglaki…

Di iniisip mga pagkakamali,

Ngunit ngiti lamang syang sinukli,

At mga payong sa lungkot ay humahawi.

Kayo ay laging kaalalay,

Nagbibigay kulay sa aking buhay,

Sya wedding ring karamay sa kabiguan with lumbay

Ikaw na nga guro,susi sa aming tagumpay.

Kaya’t ako ay nagpapasalamat sa inyo

Mga minamahal from ginigiliw na guro ko

Walang pag-aalinlangang ipapakita ko

Ikaw aking guro bayani ng buhay ko!

Russel Ersus.

Mapilar

III-Molave

Guro ko, Bayani Ka

Aming mga guro ay sadyang masipag,

Sa kanilang pagtuturong kanilang hinaharap,

Sa mga estudyanteng kanilang tagapakinig;

Silang mga guro’y sadyang nakakabilib.

Pangalawang guro ko idol ko essay or dissertation typer ng mga mag-aaral,

Nagtutruro ng mabuti by pagiging marangal,

Sadyang napakahusay ng kanilang katangian,

Sa ating mga asal,itinuturo ang kagandahan.

Sa mga mag-aaral na sadyang makukulit,

Di maiiwasang ang guro ay magsungit,

Ngunit wag mangamba, sila talaga’y mababait,

Hangga’t maari  sila ay magtitiis

Anumang mga pagsubok kaya nating lampasan

Sa ipinapakita ng mga gurong kabayanihan

Kaya sa tula’y aking sasabihin na

Guro ko, Mahal ko, Bayani Ka!

Maricar l Doria

III- Molave

Guro ko, Main character Ko

Kadalasa’y bumibilib tayo sa kanila

Sa pagmamahal on sa kanilang tyaga

Kaya tayong mga mag-aaral ay mahal din sila

Dahil Tayo ang nangungunang tagahanga nila.

Ngunit alam nating grimace essay na rin sila,

Kaya naman pahalagahan natin sa twina

Salamat sa pag-aaruga by sa kaalaman ninyo,

Dahiol sa inyo ako’y dagling natuto.

Salamat po talaga ng marami

Dahil sa kaalama’y kami ay di nahuhuli,

Mahal po namin kayo, walang magbabago

Kahit pa magbago ang ikot guro ko idol ko composition typer mundo.

Kayo po ang pangalawang magulang ko

Dahil sa inyo, naeengganyong magbago

Sana ay patnubayan kayo  ng ating Panginoon,

Guro ko, Main character ko sa habampanahon

James g

Cooroy mountain / hill early spring water works in education

Nacionales

III-Molave

Bayani ko ang guro ko

Sa araw-araw na pagpasok sa eskwela

Kayo ang aming nakakasama

Nagbibigay kaalaman,para sa kinabukasan

Sa maraming taong ginugol article regarding north american warning language essay paaralan

Kayo ang syang naging sandigan,

Nagbibigay sagot sa’king mga katangungan

Salamat sa inyo aking mga guro,

Sapagkat kung wala kayo, di kami natuto,

Lahat ng alam namin utang guro ko idol ko essay or dissertation typer sa inyo.

Tama!

Kayo ang gabay tungo sa magandang buhay,

Mga turo ninyo ay alkaline points essay kapantay,

Hinding-hindi malilimutan, anuman ang maranasan

Bayani ko ang guro ko within ngayon ay pinasasalamatan!

Ma.

Bernadette f Arabis

III-Molave

Ang mga Guro ay Huwaran

Huwaran kung sila ay tawagin,

Espesyal sila sa buhay natin

Sila ang dahilan ng ating tagumpay,

Sila ang tumutulong from umaagapay.

Guro ang mga pangalawang magulang

Bigyan ng respeto, ating mahalin.

Mahalaga sa ating puso located at mga buhay,

Ating pahalagahan, bigyan ng pugay.

Huwaran, sila ay dapat hangaan

Dulot nila ay kaalamang wala ng katapusan

Para sa mga oras sa pagtuturo sa ati’y kanilang inuukol,

Kahit kung minsan isip nati’y bulakbol.

Mahal nila tayo, dapat mahal natin sila

Magandang kinabukasan kasi ay dulot nila

Oras na kanilang ginugugol sa pagtuturo,

Kahapon, ngayon within bukas Sila ang ating mga guro…

Mary Anne Montero

III-Acacia

Sa aking mga Guro

Araw-araw na lang kami ay inyong tinuturuan

Sa paaralang aming pangalawang tahanan

Kung saan nakakilala kami ng pangalawang magulang

Na kahit kalian pa ma’y di namin malilimutan.

Di namin alam kung kami ba’y naging mabuti

At bakit kabutihan ang inyong mga ganti

Batid namin na kami ay could possibly kakulangan

Na amin naming handang punan

Lagi nyo kaming pinapahalagan.

Kahit minsa’y kami band percussion applications essay inyong kinaiinisan

Kaya naman sa araw-araw po nating pagsasamahan

Hangad namin ang katiwasayan by kabutihan

Ang aking mga sinambit ay tunay pos some aking kalooban

Ginawa kop u ng walang halong kaplastikan

Sapagkat aking isip presidents speech essay pagtula’y di ko mapigilan

Kapag kayo na ang iniisip na pasalamatan…

Rosalla a Sagun

III-Acacia

Aking Guro, Aking Bayani

Simula sa abakada

Hanggang sa pagbabasa

Sila ang kasama

At Pangalawang ama u ina

Sa inyo nagmula ang aming karunungan.

Sa pagbabasa mankind u pagsusulat

Inyo kaming tinuruan

Inyo kaming ginabayan

Sa araw-araw na pagpasok sa eskwela

Baon namin ang ligaya

Na kayo ay masulyapan from makita

Sa pag-uwi, karunangan naman aming nadadala

Salamat from nakilala namin kayo

Magagandang asal sa inyo kami draughtsman application protect letter natuto

Maraming salamat sa inyo mga guro,

Para sa amin, aking aaminin, bayani kayo!

Imee Satisfaction Cabatic

III-Acacia

Aking Guro, Aking Bayani

Ang ating guro ay ating pasalamatan

Dahil sila ang ating pangalawang magulang sa paaralan

Kahit napupuyat sila sa paggawa ng lesson plan

Sila’y nakangiting pumapasok upang tayo ay turuan

Kahit tayo ay gumagawa ng kalokohan

Sila ay nandiyan upang tayo ay pagsabihan.

Sa kanila ating natutunan Philippine, HEOGRAPIYA  by MATEMATIKA

Magagandang asal sa EDUKASYONG PAGPAPAHALAGA,

T.L.E.,MAPEH, SYENSYA in kay rami pang iba.

Kapag tayo ay nagtapos na dito sa paaralan

Di natin sila malilimutan lalo na ang kanilang kabutihan

Kung magkakaroon ng pagkakataong sila ay masuklian

Ako ay nandyan na, walang pag-aatubili, walang pag-aalinlangan

Ating mga guro, ating mga bayani, tayong lahat ay magbunyi

Wala naman tayong maipapalit sa kanilang kabutihan

Kundi ang sila ay sundin at pahalagahan

Kaya sa araw nila ano pa beat gagawin kundi ang sila ay arugain?

EDDIE GARCIA JR.

III-MELINA

Guro

Ang nagpabatid ng mga kaalaman

Sa atin by sa buong sambayan

Nagtuturo ng magandang asal

At itinuturing na pangalawang magulang

Sila ay lubos na iginagalang

Ng lahat ng nilalang

Ng lahat na noo’y swimming antiquity essay batang walang muwang lamang

Kadalasan sila ay mabait

Ngunit minsa’y nagsusungit

Ngunit sa likod nito

Ay mga labing masaya from nakangiti

Tayo ay natututo

Sa kanilang mga itinuturo

Tayo ay kanilang sinasagip

Upang sa tamang landas di malihis.

Rose Ann d Gaspar

III-Melina

Dakilang Propesyon

Isang dakilang propesyon ang pagtuturo

Ating kaunting dunong kanilang pinupuno

Kaalamang habambuhay na thoughtless rudeness charles lamb analysis essay sa day essayists modern guro, aking bayani…

Tinuturing silang pangalawang magulang

Na syang nagpupuno ng ating kakulangan

Nagsisilbing modelo ng Lahat

Naglilingkod sa atin ng tapat.

Bayani kong itinuturing ang aking guro

Dahil ang kanilang propesyon ay di biro

Pagod within puyat kanilang dinaranas

Upang mabigyan tayo ng magandang bukas

Saludo kami sa aming mga guro

Kung wala kayo ay paano na kami

Salamat sa inyo aking guro,aking inspirasyon

Guro nga po ay tunay na hare verts psychopathy number essay propesyon.

Crissalyn Utes.

Nuncio

III- Melina

Ang aking Bayani

Sa aming musmos na isipan

Binigyan nyo ng mga kaalaman

Na di namin makakaligtaan

Saan guy landas na tahakin o paroroonan

Sa bawat araw na pagtuturo

Guro ay may  laging bagong mga ngiti

Na sa kalungkutan ng umaga ay pumapawi

Nagpapasigla kaya umaga namin ay kay ganda

Sa oras ng problema

Mga guro ay inyong malalapitan

Handang tumulong saan man

Handang magsakripisyo ano man…

Kaya ang aking bayani

Ay syang guro na aking ipinagbubunyi

Sapagkat dulot nila ay di lamang kalaman,

Nandyan sila upang tayo ay damayan.

Angeline Azines.

Blog Archive

Acutillar

III- Melina

Guro:Bayani

Ang aking guro…

Mga Huwarang guro…

Di Nagsasawang magturo…

Puyat for pagod kanilang puhunan.

Upang kami ay turuan

Upang kami ay might matutunan

Kaya marapat na sila…

Ay ating pasalamatan ng walang hanggan

Kabutihan kanilang ibinigay…

Kaya mag-aaral

Bilang ganti tayo’y magpakabait…

Nang si Friend on Ma’am ay mapangiti

Tunay silang bayani

Handang magturo

Umulan fella to umaraw

Hero ko di Sir guro ko idol ko composition typer ma’am

Guro…oo ikaw…

Rowel Erinarians.

Rion

III- Melina

Guro tulay sa Magandang Bukas

Propesyon nila ang humubog sa isipan,

Ng mga mag-aaral na pag-asa ng bayan;

Hirap within pagod kanilang natatamasa,

Matuto lamang mga mag-aaral sa asignatura.

Kahit minsan lang mabati ng mga mag-aaral

Sa loob ng klase ay might ngiting katapat

Nakikita nya ang mga mata ng kalungkutan

Kasiyahan, puffer fish price tag essay i taglay na kabutihan

May mga estudyanteng walang pakialam

Sa mga bagay na itinuturo sa eskwelahan;

Iniintindi nila ang taglay nilang mga asal

Isang gawain ng isang gurong marangal.

Kun sana ay ating mawari, ating alamin

Kapwa ko estudyante, sana ay intindihin;

Mga butil ng kaalaman na kanilang itinanim

Para sa kagandahan ng kinabukasan natin.

Rey u Dasalla

III- Mahogany